Om Stefan Thomsen


"Fritiden bliver brugt på vennerne, dagligdagsting og interesserne..."


Autodidakt Fotograf - Skabende fantasi er evnen til at se ting før de er der

Portræt:

Målet er at kunne afspejle personligheden i billedlig form og vise skønheden, som vi alle har i os. Det er vigtigt at det impulsive og det umiddelbare, i det arrangerede billede, spiller en vœsentlig rolle i det endelige resultat. Med andre ord, det arrangerede billede vil altid vœre opstillet, men kunsten er at få det til at se levende og naturligt ud.

Privat

Jeg arbejder til dagligt for Trafikselskabet Movia. Men når jeg ikke gør dette bruger jeg min tid på fritidsaktiviteterne, så som fotografi og hvad man nu ellers gør.
Jeg er født i 77, og kommer fra det Nordjyske, nœrmere betegnet Aalborg. Idag bor jeg i Valby, København.