Kontakt

Du kan kontakte mig via mail

Generelle betingelser

Fotografens og modellens rettigheder :
Jfr. Ophavsretslovens §70:

"§ 70.Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden."

Jfr. Ophavsretslovens §60: "§ 60. Ophavsmanden kan ikke udøve sine rettigheder til et bestilt portrætbillede uden samtykke fra bestilleren." Dette betyder at fotografen suværent som ophavsmand ejer alle rettighederne til sine billeder. Jfr. §60 betyder dette dog, at modellen skal give fotografen tilladelse til at formidle disse portrætbilleder. Med andre ord ejer modellen aldrig sine billeder, de tilhører suværent fotografen. Mod aftale (fotokontrakt) og eventuel ydelse kan modellen dog opnå en vis form for brugsret, begrænset af fotokontrakten. Dette gælder for alle fotografer og modeller i Danmark. For yderligere information højreklik og vælg "åbn i nyt vindue" på følgende link: "Bekendtgørelse af lov om ophavsret" På alle billeder vil der være et diskret vandmærke, medmindre andet aftales. Fotografen har ifølge fotokontrakten, retten til at bruge billederne til feks. fotokonkurrencer, udstillinger, egen portfolio mv., med mindre andet aftales. Copyright : Alle billederne er beskyttet af lov om ophavsret og copyright, og må derfor ikke kopieres, downloades eller lign. uden forudgående aftale med fotografen. Publicering : Ved alle former for publicering (aviser, facebook, web generelt, blade, bøger dokumenter mv.) skal fotografen kontaktes først, for nærmere aftale om omstændighederne herved. Fotografen skal, i alle tilfælde mindst navngives sammen med billedet som skrevet står: "Foto: Stefan Kragh Thomsen - www.fotostefan.dk" Købte billeder må bruges til privat fremvisning, samt på en privat hjemmeside, dog skal fotografens fulde navn nævnes ved enhver web visning som skrevet står: "Foto: Stefan Kragh Thomsen - www.fotostefan.dk"